معرفی اساتید

همکاری با مجرب ترین و بهترین اساتید

رشته معماری

استاد طاهری

ادبیات و زبان فارسی

استاد لقمانی

زبان عربی

استاد مصدق

دین و زندگی

استاد اسکندری

زبان انگلیسی

استاد موسوی

ریاضی

استاد جعفرزاده

شیمی

استاد موسوی

فیزیک

استاد اسکندری

شایستگی غیر فنی

استاد موسوی

تاسیسات ساختمان

استاد شعفی

آشنایی با بنا

استاد کریمیان

مواد و مصالح

استاد موسوی

رسم فنی و طراحی معماری

استاد خزدوز

متره و برآورد

استاد تفرشی

مبانی طراحی و هنرهای تجسمی

استاد خزدوز

عناصر و جزئیات

رشته هنر

در حال تکمیل می باشد ...